17.2.07

I tan que ja n'hi ha prou!


(Opinió enviada des de l'Empordà)

"M'he quedat impactada en llegir aquestes línees ... Quina meravella veure per fí reflectides en unes línies tota la veritat en essència, de manera entenedora, clara i sintetitzada sobre la nostra situació, o millor dit, sobre la situació del nostre pobre país.

I per què pobre... ?

Perquè tota la sang... vessada pels nostres avantpassats, totes les lluites, penúries, desgràcies i morts que "ells" van tristement protagonitzar per la defensa de les nostres llibertats no han servit de res. Tenim la nostra estimada terra tacada per la sang de tots aquells que van creure en la seva llibertat i de què ha servit? Aquesta és la pregunta que ens caldria arribar a respondre, ja que fins ara, almenys no hem aconseguit reinstaurar ALLÒ que ha estat sempre i històricament parlant - LEGÍTIM -

I és clar que hem de fer alguna cosa, però el més important hauria de ser la unió o interacció entre totes aquestes parts que estem desunides però compartim els mateixos pensaments i inquietuds i que treballem pel mateix sota prismes diferents.

Crec que l'esforç ha de ser també en aquest sentit. S'haurien de tornar a juntar les peces que formen part d'un mateix trencaclòsques i que per les vicisituds que siguin, han quedat desunides i separades entre elles. Som desconeguts que ens hem de tornar a trobar per treballar de manera coordinada i efectiva. Només així es podrà aconseguir alguna cosa.

Cert que no es pot fer res contra un estat espanyol compost per una infraestructura organitzada ? Tampoc es podria fer res contra una "associació, grup polític, fundació o el que sigui" compost per tota classe de professionals i no professionals, de gent gran -que en guarda molta de sabiduria- i amb joves plens d'energia però tots amb un nexe en comú: compartint tots ells les mateixes i profundes arrels catalanes d'estima i respecte per la nostra història, les nostres institucions i la nostra cultura, honestos, justos i sobretot, amb un gran esperit:

AQUELL QUE HEM DEMOSTRAT TENIR SEMPRE ELS CATALANS !

Emma Sans